Arsa Tapusunun Kat Mülkiyetine Çevrilmesi Nedir?

 • Ana Sayfa
 • Arsa Tapusunun Kat Mülkiyetine Çevrilmesi Nedir?

Arsa Tapusunun Kat Mülkiyetine Çevrilmesi Nedir

Arsa tapusunun kat mülkiyetine çevrilmesi, bir arazinin üzerinde bulunan yapının, bağımsız bölümlere ayrılarak her bir bağımsız bölüm için ayrı tapu belgesi düzenlenmesi işlemidir.

Arsa tapusunun kat mülkiyetine çevrilmesi için gereken şartlar nelerdir?

Arsa tapusunun kat mülkiyetine çevrilmesi, bir arazinin üzerinde bulunan yapının, bağımsız bölümlere ayrılarak her bir bağımsız bölüm için ayrı tapu belgesi düzenlenmesi işlemidir. Bu işlem, özellikle apartman, site, iş merkezi gibi toplu yapıların yönetimi ve işletmesi açısından önem taşır. Peki, arsa tapusunun kat mülkiyetine çevrilmesi için gereken şartlar nelerdir? İşte detaylar:

İmar Durumu: Arsa üzerinde yer alan yapının kat mülkiyetine çevrilebilmesi için öncelikle arsanın imar durumunun müsait olması gerekiyor. Yani arsanın, ilgili imar planına uygun olarak inşa edilmiş ve yapı kullanım izin belgesi alınmış olması gerekiyor.

Yapının Bağımsız Bölümlere Ayrılması: Arsa üzerinde yer alan yapının kat mülkiyetine çevrilmesi için, yapının bağımsız bölümlere ayrılması gerekiyor. Bu bölümler, daire, işyeri, dükkan, garaj gibi yapılar olabilir. Yapının bağımsız bölümlere ayrılması işlemi, yetkili bir mimar ve mühendis tarafından projelendirilerek, yapı kullanım izin belgesi alınarak yapılır.

Kat Mülkiyeti Beyanı: Yapının bağımsız bölümlere ayrılması işleminden sonra, arsa tapusunun kat mülkiyetine çevrilmesi için, kat mülkiyeti beyanı verilmelidir. Bu beyan, yapının bağımsız bölümlere ayrıldığını, her bir bölümün özelliklerini ve bağımsız kullanım alanlarını içerir.

Kat Mülkiyeti Sözleşmesi: Kat mülkiyeti beyanının alınmasının ardından, kat mülkiyeti sözleşmesi yapılır. Bu sözleşmede, yapının bağımsız bölümlere ayrıldığı, her bir bölümün özelliklerinin belirtildiği ve yönetim planının hazırlandığı ifade edilir.

Tapu İşlemleri: Kat mülkiyeti sözleşmesi imzalandıktan sonra, tapu işlemleri başlatılır. Her bir bağımsız bölüm için ayrı tapu belgesi düzenlenir. Bu belgeler, kat maliklerinin elinde bağımsız mülkiyet belgesi tutarlar ve yönetim planına göre kat mülkiyeti yönetimi gerçekleştirilir.

Kat Mülkiyeti Yönetimi: Arsa tapusunun kat mülkiyetine çevrilmesinin ardından, yönetim planı doğrultusunda kat malikleri kurulu oluşturulur ve yapının yönetimi bu kurul tarafından yapılır. Kat malikleri kurulu, yapının bakım, onarım ve güvenliği gibi konuları düzenler. Ayrıca, binaların sigorta işlemleri ve aidat ödemeleri de kat malikleri kurulu tarafından yönetilir.

Arsa tapusunun kat mülkiyetine çevrilmesi işlemi, yapılan işlemlere göre farklı zamanlarda tamamlanabilir. Bu nedenle, işlemlerin süresi ve maliyeti de değişebilir. Ancak, arsa tapusunun kat mülkiyetine çevrilmesi işlemi, binaların yönetimi ve işletmesi açısından oldukça önemlidir.

Arsa tapusunun kat mülkiyetine çevrilmesi nasıl yapılır?

Arsa Tapusunun Kat Mülkiyetine Çevrilmesi Nedir

Arsa tapusunun kat mülkiyetine çevrilmesi işlemi için öncelikle bir mimar veya mühendis tarafından kat planı ve projesi hazırlanır. Proje belediyeye sunulur ve onaylanır. Ardından, kat mülkiyeti kurulu oluşturulur ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, arsa tapusunu kat mülkiyetine çevirir ve tapu işlemleri tamamlanarak tapu belgesi sahiplerine teslim edilir. Bu işlem, uzmanlık gerektiren bir süreçtir ve ilgili yasal düzenlemelere uyulması önemlidir.

Arsa tapusunun kat mülkiyetine çevrilmesi için gereken belgeler nelerdir?

Arsa tapusunun kat mülkiyetine çevrilmesi için gereken belgeler şunlardır:

 • Yapı kullanma izin belgesi
 • Kat planı ve projeleri
 • Arsa payı belgesi
 • Varsa yapı ruhsatı
 • Belediye onay yazısı
 • İmar planı sureti
 • Kat irtifakı tapusu
 • Kat mülkiyeti kurulu karar defteri
 • Vergi borcu yoktur belgesi
 • Tapu harcı dekontu
 • İlgili diğer belgeler (örneğin, taahhütname)

Arsa Tapusundan kat mülkiyetine nasıl geçilir?

Arsa tapusundan kat mülkiyetine geçmek için öncelikle arsa üzerinde yapılacak olan binanın mimari projesi hazırlanır ve belediye tarafından onaylanır. Daha sonra, kat mülkiyeti kurulu oluşturulur ve arsa sahipleri arasında anlaşma sağlanır. Ardından, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılır ve gerekli belgeler sunulur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, başvuruyu inceleyerek arsa tapusunu kat mülkiyetine çevirir ve tapu işlemleri tamamlanarak tapu belgesi sahiplerine teslim edilir.

Arsa tapulu daireye kat mülkiyeti nasıl alınır?

Arsa tapulu daireye kat mülkiyeti almak için öncelikle dairenin bulunduğu binanın mimari projesi hazırlanır ve belediye tarafından onaylanır. Daha sonra, bina yönetimi tarafından kat mülkiyeti kurulu oluşturulur ve arsa sahipleri arasında anlaşma sağlanır. Ardından, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılır ve gerekli belgeler sunulur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, başvuruyu inceleyerek daire tapusunu kat mülkiyetine çevirir ve tapu işlemleri tamamlanarak tapu belgesi sahibine teslim edilir. Bu işlem için daire sahibi, kat mülkiyeti payı oranında bir arsa payına sahip olacaktır.

Yorum Yaz

Yorum Atın

placeholder