Zorunlu Deprem Sigortası Nedir? 2023

 • Ana Sayfa
 • Zorunlu Deprem Sigortası Nedir? 2023

zorunlu deprem sigortası nedir

Zorunlu Deprem Sigortası, Türkiye’de birçok binanın ve konutun deprem riski nedeniyle oluşabilecek zararlarını karşılamak amacıyla devlet tarafından zorunlu tutulan bir sigorta türüdür. Türkiye’de, 1999 yılındaki Marmara depreminin yıkıcı etkisi sonrasında, zorunlu hale getirilmiştir.

Bu sigorta türü, konut ve işyeri gibi taşınmaz malların deprem, yangın, infilak, tsunami, sel gibi doğal afetler sonucu meydana gelebilecek hasarlarını karşılamak amacıyla oluşturulmuştur. Sigortanın temel amacı, sigortalının doğal afetler sonucu oluşabilecek zararlarını karşılamaktır.

Zorunlu Deprem Sigortası Hangi Binaları kapsar?

Zorunlu Deprem Sigortası, Türkiye’deki binaların büyük çoğunluğunu kapsar. Bu sigorta türü, konutlar, işyerleri, kamu binaları, öğrenci yurtları, öğretmen lojmanları gibi tüm yapıları kapsar. Sigorta, bina sahibi veya kiracı tarafından yaptırılabilir.

Ancak, zorunlu deprem sigortası, üç kat ve altındaki yapılar, 1984 öncesinde yapılan yapılar, devlet eliyle yapılan veya kiralanan yapılar, turistik amaçlı konutlar, tarım arazileri ve çadır kampları gibi bazı özel durumlar dışında, neredeyse tüm yapıları kapsamaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası, konut veya işyerinin değerinin belirlenmesi ve sigortalanması için de önemlidir. Sigortalanan mülkün değerinin doğru bir şekilde belirlenmesi, doğal afet durumunda meydana gelebilecek hasarın karşılanmasını sağlar.

DASK başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası beyan esasına dayalı bir sigorta türüdür ve başvuru esnasında bilgi ve evrakların elden teslim edilmesi gerekmektedir. Sigorta başvurusu için gerekli bilgiler şu şekildedir:

 

 • Sigorta sahibinin kimlik bilgileri,
 • Sigorta sahibinin iletişim bilgileri,
 • Sigortalanacak taşınmazın adresi,
 • Tapu kaydı bilgileri,
 • Sigortalanacak yapının yapı tarzı ve inşa edildiği yıl,
 • Binanın kat sayısı,
 • Binada var olan hasarın durumu,
 • Meskenin brüt yüzölçümü,
 • Binanın kullanım şekli.

Bu bilgilerin yanı sıra, sigortalı değer gibi bazı ek bilgiler de istenebilir. Sigorta başvuru işleminin hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilmesi için, tüm gerekli bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlanması önemlidir.

DASK ücreti ne kadar?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, tüm sigorta şirketleri tarafından aynı teminatlar sunulmakla birlikte, fiyatlandırma Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından belirlenir. DASK, her yıl için belirlediği tarife fiyatlarına göre prim tutarını hesaplar. Sigorta poliçesi için ödenecek yıllık prim tutarı, sigorta yaptırılan binanın özelliklerine, bulunduğu bölgeye ve sigorta teminat tutarına göre değişebilir. DASK hesaplaması yapılırken, sigorta teminat tutarı ile ilan edilen tarife fiyatlarının çarpımı sonucu toplam sigorta bedeli tespit edilir.

Zorunlu Deprem Sigortasının geçerlilik süresi ne kadardır?

Zorunlu Deprem Sigortası, poliçede belirtilen süre boyunca geçerlidir. Genellikle, DASK poliçeleri bir yıl geçerlidir ve bu süre sonunda yenilenmesi gerekmektedir. Ancak, poliçenin süresi belirli bir tarihte sona ermeden önce de feshedilebilir veya iptal edilebilir.

İnşa halindeki konutlar için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir mi?

Evet, inşa halindeki konutlar için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir. Bu konutların inşaat sürecindeyken deprem riski taşıdıkları ve sigortalanmalarının önemli olduğu düşünülmektedir.

Ancak, inşaat halindeki konutlar için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılırken, poliçe koşullarının farklı olabileceği unutulmamalıdır. Örneğin, inşaat halindeki bir konut için sigorta primleri normalden daha yüksek olabilir.

Zorunlu Deprem Sigortası ile sunulan teminat neleri içerir?

Zorunlu Deprem Sigortası, bina ve taşınmaz mal sahiplerine, deprem kaynaklı maddi zararları karşılamak için sunulan bir teminattır. Bu sigorta poliçesi kapsamında sunulan teminatlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Deprem teminatı: Zorunlu Deprem Sigortası, sigortalı binaların deprem nedeniyle meydana gelen doğal afetler sonucu oluşan zararlarını karşılar.

Yangın teminatı: Zorunlu Deprem Sigortası, yangın nedeniyle meydana gelen zararları da kapsar. Bu teminat, yangın sonrası oluşabilecek hasarları da içerir.

Sel ve su baskını teminatı: Bazı sigorta şirketleri, deprem sigortası kapsamına sel ve su baskını teminatı da ekleyebilir. Bu teminat, sel veya su baskını sonucu oluşabilecek maddi zararları karşılar.

Heyelan teminatı: Bazı sigorta şirketleri, deprem sigortası kapsamına heyelan teminatı da ekleyebilir. Bu teminat, bina veya taşınmaz mal üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle oluşabilecek hasarları karşılar.

Bu teminatlar, sigorta poliçesi kapsamında belirtilen limitler dahilinde sunulur. Her sigorta şirketi farklı teminatlar ve limitler sunabileceği için, sigorta poliçeleri detaylı bir şekilde incelenerek en uygun seçenek belirlenmelidir.

Yorum Yaz

Yorum Atın

placeholder